งานเปิดบ้านวิชาการ (Open House)และวันสถาปนาโรงเรียน (อดพ)

posted Feb 4, 2020, 11:13 PM by spm20 channel   [ updated Feb 4, 2020, 11:14 PM ]
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายภูริพัฒน์  ชาวเวียง รอง ผอ สพม 20 เป็นประธานเปิดงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House)และวันสถาปนา
โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม  โดยมีนายจัดสันต์ ภักดีศรี กล่าวต้อนรับ  ได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น. ทำบุญตักบาตร นิทรรศการทางวิชาการ 
การแสดงผลงานนักเรียน ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้. การนำเสนอโครงงานของนักเรียน และมีโรงเรียนสังกัดสำนักงานประถมศึกษา
ในเขตพื้นที่บริการเยี่ยมชมผลงานด้วย


  
  

  

Comments