นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 ร่วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ปี 2560

โพสต์23 ส.ค. 2560 19:00โดยadmin spm20

วันที่ 23 สิงหาคม 2560โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ปี 2560 โดยมีนายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 นางชุติมา

ปราบมนตรี ผอ.โรงเรียน และคณะร่วมต้อนรับComments