นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 ร่วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ปี 2560

posted Aug 23, 2017, 7:00 PM by spm20 channel

วันที่ 23 สิงหาคม 2560โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ปี 2560 โดยมีนายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 นางชุติมา

ปราบมนตรี ผอ.โรงเรียน และคณะร่วมต้อนรับComments