นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน Coding และ Robotics (หุ่นยนต์) ณโรงเรียนเพ็ญพิทยาค

posted Dec 13, 2018, 7:22 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Dec 13, 2018, 7:23 PM ]
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  ณ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ การเรียนการสอน Coding และ Robotics (หุ่นยนต์) ของโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม และโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา  การนำเสนอกรอบงานธุรการของโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ของโรงเรียนสตรีราชินูทิศ การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ IQA AWARDS ของโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม  โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม  โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร  ในการนี้นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  กล่าวต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20  จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้พบปะกับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพม.20 ร่วมรับฟัง ดูภาพกิกจรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon


Comments