มอบอุปกรณ์การเรียนออนไลน์

posted Jul 27, 2020, 9:20 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รอง.ผอ.สพม.20 พร้อมด้วย บริษัท เมนทาแกรม จำกัด ที่ได้มอบอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ โทรศัพท์ smart phone แก่นักเรียน สังกัด สพม.20 ได้พบปะตัวแทนนักเรียน 3 คน ได้แก่ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม โรงเรียนสามพร้าววิทยา โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร และได้ถ่ายคลิปวีดีโอสัมภาษณ์นักเรียน ในการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ และการสืบค้นข้อมูล
  Comments