MOUโครงการส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดแก้ปัญหาด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน

posted Aug 8, 2020, 7:20 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Aug 8, 2020, 7:20 AM ]

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รอง ผอ.สพม. 20 เป็นประธานลงนามข้อตกลงโครงการส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดแก้ปัญหาด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Leaning : PB2) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนภูพระบาทวิทยา และโรงเรียนนาไหมพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะตามศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สพม. 20