เลขาธิการกพฐ.มอบนโยบายสู่การปฏิบัติเขตตรวจราชการที่ 10และ 11

posted Jul 5, 2019, 9:08 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 5, 2019, 9:09 PM ]
 
วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายและรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการบริหารงานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการ ที่ 10 และเขตตรวจราชการที่ 11 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมดุสิต1 โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในการนี้นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย