เลขาธิการ กพฐ.ลงพื้นที่อุดรธานี พร้อมชื่นชมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

posted Jul 20, 2020, 1:05 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สังกัด สพม.20 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีและโรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1
จากนั้นเลขาธิการ กพฐ. และ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เดินทางไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เพื่อร่วมประชุมสรุปภาพรวมและมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 (Cluster 10) 15 เขตพื้นที่ ครอบคลุม 5 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ โดยท่านได้ชื่นชมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน มาตรการอ่างล้างมือตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี การตรวจวัดอุณหภูมิ การจัดการเรียนการสอน โดยมีดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 และดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 ร่วมต้อนรับและติดตามตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย


Comments