กิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ

posted Jun 14, 2019, 3:37 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 14, 2019, 3:38 AM ]

       วันนี้ 13 มิถุนายน 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โดยมีกิจกรรมการแข่งขันรอบรู้วรรณคดีไทย นิราศสุนทรภู่