โครงการสัปดาห์วิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร

posted Aug 20, 2019, 3:18 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Aug 20, 2019, 3:19 AM ]

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์วิชาการ ณ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร โดยมีนายคมสันต์ ถานกางสุ่ย ผอ.โรงเรียนกล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษา แสดงความห่วงใยและเพื่อขับเคลื่อนพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานของนักเรียน และคุณครู