โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

posted Jul 23, 2020, 9:33 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมพุทธรักษา โดยมีโรงเรียนแกนนำ จำนวน 9 โรงเรียนเข้าร่วมประชุม
 
 
 
 

Comments