โครงการคลินิกพิเศษห้องเรียนฟุตบอล

posted Jul 2, 2019, 7:36 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 2, 2019, 7:38 AM ]
วันที่ 29 มิถุนายน 2562 โรงเรียนราชินูทิศ 2 จัดอบรมโครงการคลินิกพิเศษห้องเรียนฟุตบอล ให้แก่นักเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา ได้รับเกียรติจากนายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 ร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาฟุตบอลจากโรงเรียนอุดรพัฒนาการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อให้นักเรียนได้รับการสร้างแรงบันดาลใจในการฝึกทักษะต่างๆจากผู้ฝึกสอนมืออาชีพ