เข้าแถวเคารพธงชาติ

posted Mar 25, 2020, 1:24 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Mar 25, 2020, 1:25 AM ]

  

          วันที่ 23 มีนาคม 2563  ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต โดยปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ และเนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 การทำกิจกรรมหน้าเสาธงจึงให้บุคลากรเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยการเว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยห่างไกลไวรัสโควิด-19