ค่ายยุวชน คนคุณธรรม

posted Aug 26, 2020, 12:52 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายยุวชน คนคุณธรรม” โดยมีนักเรียนแกนนำจากโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรม จำนวน 63 คน ณ หอประชุมพุทธรักษา เพื่อส่งเสริมทักษะการทำโครงงานพัฒนาจริยคุณ ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณให้แก่นักเรียนแกนนำ และสามารถทำโครงงานได้ถูกต้องตามเกณฑ์ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นายอนุพงษ์ ชุมแวงวาปี ผอ.โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูลและคณะ
Comments