ค่ายอาสาบริการวิชาการและเผยแพร่ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ท้องถิ่น "ชุมชนไอทีคลับ" โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

posted Dec 22, 2017, 1:29 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Dec 22, 2017, 1:32 AM ]
วันนี้ (22 ธันวาคม 2560) นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดค่ายอาสาบริการวิชาการและเผยแพร่ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ท้องถิ่น ณ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม โดยชุมชนไอทีคลับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อบรมระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2560 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มีนักเรียนในระดับชั้นม4-6 และครูเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 240 คน สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20Udon
Comments