ค่ายสร้างแรงบันดาลใจในการอ่าน ปีที่ 2

posted Jun 26, 2018, 12:31 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 27, 2018, 7:37 AM ]

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดค่ายพัฒนาทักษะนักเรียนเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน เพื่อเข้าสู่ยุคThailand 4.0 ในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยนายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เปิดเผยว่า โครงการนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน และพัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่างๆ ให้แก่นักเรียน สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตัวเอง โดยแต่ละกิจกรรมจะสอดแทรกให้เด็กเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น นักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายทุกคนต้องมีเป้าหมายในชีวิต มีอาชีพที่ใฝ่ฝัน และเราต้องทำให้เขาเชื่อมั่นว่าต้องเดินไปถึงฝันให้ได้ คนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้

       เด็กหญิงอารียา สุระดะไนย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช เล่าว่า การมาค่ายในครั้งนี้แตกต่างจากที่คิดไว้มาก เพราะตอนแรกคิดว่าคงต้องได้มานั่งเรียนภาษาไทยอย่างเดียว แต่พอมาถึงค่าย มีกิจกรรมที่คุณครูและพี่วิทยากรให้ทำมากมาย ทำให้ได้เรียนรู้หลายอย่าง พี่ๆจะสอนตั้งแต่เรื่องการไหว้ การเดินผ่านผู้ใหญ่ การพูดแนะนำตัว ทำให้กล้าแสดงออกได้มากขึ้น

         นางพรวิภา ทองการะสงค์ ครูโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล กล่าวว่า ตนพาเด็กที่โรงเรียนมาเข้าค่ายตอนแรกก็หนักใจเพราะมาหลายวัน แต่หลังจากที่สอบถามเด็กๆแล้ว ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่อยากกลับอยากอยู่ค่ายต่อ และพฤติกรรมของเด็กก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น กล้าแสดงออกมากขึ้น ตั้งใจเรียนและมีสมาธิมากขึ้นด้วย

       สำหรับค่ายพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี