ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)

posted Aug 25, 2017, 8:01 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Aug 25, 2017, 8:06 AM ]

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) ณ ฟ้าหลวงรีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี  โดยมีโรงเรียนในโครงการ จำนวน 9 โรงเรียนๆ ละ10 คน  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการระยะที่ 2 ได้เข้าใจการดำเนินงานของโรงเรียนประชารัฐ  ดูภาพกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/prsesa20

ą
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Aug 25, 2017, 8:01 AM
Comments