การอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

posted Sep 11, 2020, 6:35 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 8 กันยายน 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 ได้มอบหมายให้ นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รอง ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการออกแบบการสอนในห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ และสร้างกระบวนการสอนออนไลน์เพื่อรองรับความปกติใหม่ (New Normal) หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพครูต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้ด้วย Digital Platform" ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20


Comments