การอบรมปฎิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูต้นแบบด้านการติดตั้งและออกแบบระบบเครือข่ายสารสนเทศโรงเรียน

posted May 3, 2019, 11:13 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated May 3, 2019, 11:13 PM ]
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 เป็นประธานการอบรมปฎิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูต้นแบบด้านการติดตั้งและออกแบบระบบเครือข่ายสารสนเทศโรงเรียน ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20 ทั้งนี้ เป็นการอบรมต่อเนื่องจากโครงการอบรมเมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2562 ซึ่งมีผู้สมัครใจเข้าอบรม จำนวน 25 คน