การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้ช่วย วิชาชีพครูไทยในโลกที่ท้าทาย

posted Oct 20, 2020, 8:43 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Oct 20, 2020, 8:44 PM ]
วันที่ 30 กันยายน 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ หัวข้อ วิชาชีพครูไทยในโลกที่ท้าทาย ณ หอประชุมพุทธรักษา จำนวน 124 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผอ.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ อาจารย์ ดร.สุรเชต น้อยฤทธิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม