การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาที่ 3

posted Sep 10, 2020, 9:39 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Sep 10, 2020, 9:40 AM ]

วันที่ 3 กันยายน 2563 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาที่ 3 อย่างเป็นมาตรฐานสู่โลกดิจิทัล ณ หอประชุมพุทธรักษา เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาที่ 3 ให้เป็นไปตามมาตรฐานของภาษานั้นๆ และการสร้างสื่อออนไลน์ด้วย Google site เพื่อเป็นแพลตฟอร์มทางด้านภาษาต่างประเทศที่ 3 โดยมีครูภาษาต่างประเทศที่ 3 จำนวน 30 คน เข้ารับการอบรม