การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูต้นแบบด้านการติดตั้งและออกแบบระบบเครือข่ายสารสนเทศโรงเรียน

posted May 3, 2019, 10:39 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
สพม. 20 ร่วมกับ บ. บีดี คอมพิวเตอร์ จำกัด บ.เอฟสัน (ประเทศไทย) จำกัด และ บ.คิงส์อินเทล ลิเจนท์ เทคโนโลยี จำกัด พัฒนาศักยภาพครูต้นแบบด้านการติดตั้งและออกแบบระบบเครือข่ายสารสนเทศโรงเรียน ในวันที่ 29-30 เมษายน 2562 ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20 โดยมี นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและให้นโยบายด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ในครั้งนี้ โดย นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รอง ผอ.สพม.20 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด มีระบบเครือข่ายสารสนเทศ การบริหารจัดการ IP Address ให้เหมาะสมกับการใช้งานเชื่อมต่อระบบเครือข่ายโรงเรียนกับผู้ให้บริการแบบต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ครูผู้ที่รับผิดชอบระบบสามารถติดตั้ง จัดการและดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในโรงเรียนได้ และเพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเข้าสู่ SMART CITY ของจังหวัดอุดรธานี โดยครูผู้รับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศ ทั้ง 63 โรงเรียนเข้ารับการอบรม 


Comments