การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์

posted Oct 20, 2020, 11:44 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Oct 20, 2020, 11:46 PM ]

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ ณ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร โดยมีนายกำธร หนูทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายมณเฑียร ศรีภูธร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารร่วมเป็นเกียรติด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้และทักษะในการดูแลนักเรียนด้านพฤติกรรมและอารมณ์ โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 8