การอบรมเชิงปฎิบัติการ Udon Young Startup Boot Camp 2019

posted Jun 6, 2019, 12:26 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 6, 2019, 12:27 AM ]
 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ Udon Young Startup Boot Camp 2019 โครงการผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (Udon Young Startup) ณ โรงแรมไนท์ดี สปอร์ต จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจากนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยจัดการอบรม ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2562 มีนักเรียนในสังกัดสพม.20 เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ครูสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถวางแผนธุรกิจสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้