การอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

posted Jul 27, 2020, 9:05 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 27, 2020, 9:06 PM ]

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2563 หลักสูตรการสร้างสรรค์โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(อีโคสคูล)​ โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อมศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 32 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ณ หอประชุมพุทธรักษา