การอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอมี เลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21

posted Jun 17, 2019, 1:19 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 17, 2019, 1:20 AM ]
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอมี เลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21 ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง อ.ภัทรมน ไกรศรีทุม ครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา มีครูเข้ารับการอบรมจำนวน 230 คน