การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษาเวียดนาม ระหว่าง คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กับ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2

posted Sep 28, 2020, 3:22 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษาเวียดนาม ระหว่าง คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กับ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 สพม.20โดยการดำเนินโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินท์ ได้่ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาเวียดนามให้กับนักเรียนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 ตั้งแต่ ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยจัดวิทยากรมาช่วยสอนภาษาเวียดนาม สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง และในปี 2563 คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาเวียดนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรภาษาเวียดนามเพื่อรองรับการแผนการสอน อังกฤษ-เวียดนาม สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อส่งนักเรียนเข้าเรียนในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีท่าน ฮว่าง ง๊อก เซิน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายกสมาคมชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานี ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ โดย นายฉัตรชัย เหลาเกลี้ยงดี ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับและแนะนำความเป็นของโครงการ ในวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกุล 2Comments