การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนกีฬา ระดับชั้น ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2563

posted Jan 30, 2020, 12:23 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนกีฬา ระดับชั้น ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ในการนี้ได้รับเกียรติจากดร.สถาพร เดชสิริ ผู้แทนสพฐ. พลโท อำนวย จุลโนนยาง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุดรพัฒนาการ นางธิดาวรรณ นาคเสน ผอ.โรงเรียนอุดรพัฒนาการ และนายปรมาณู มุกดาม่วง ผอ.โรงเรียนราชินูทิศ 2 ร่วมชี้แจงถึงการคัดเลือกนักเรียนด้วย โดยได้พบปะกับผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาสอบ และเยี่ยมการสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
 
 
 
 


 
 
Comments