การประกวดนวัตกรรมที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2563

posted Sep 28, 2020, 4:01 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันที่ 22 กันยายน 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดนวัตกรรมที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2563 ณ หอประชุมพุทธรักษา โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดคือโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 32 โรงเรียน และโรงเรียนที่เข้าร่วมสังเกตการณ์อีกจำนวน 31 โรงเรียน


Comments