การประชุมทางไกล การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562

posted May 3, 2019, 11:06 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated May 3, 2019, 11:07 PM ]
     วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 พร้อมด้วย นายวีระชัย บุญคำมูล นายชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ.สพม.20 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมรับชมการประชุมทางไกล การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมรับการประเมิน ณ ห้องประชุมเมตตาบารมี