การประชุมโรงเรียนในโครงการ ตามแนวพระราชดำริ “ด้วยรักและห่วงใยในพระบรมราชูปถัมภ์”

posted Sep 28, 2020, 3:53 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 ร่วมต้อนรับ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานการประชุมโรงเรียนในโครงการ ตามแนวพระราชดำริ “ด้วยรักและห่วงใยในพระบรมราชูปถัมภ์” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี โดยมีโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ “ด้วยรักและห่วงใยในพระบรมราชูปถัมภ์” ร่วมประชุมComments