การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563

posted May 11, 2020, 4:28 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated May 11, 2020, 4:29 AM ]

วันที่ 30 เมษายน 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมการประชุมผ่านระบบ VDO conference การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ในหัวข้อ “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)” ณ ห้องประชุมเมตตาบารมีและห้องประชุมศรีบุรินทร์ และผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ร่วมรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ที่บ้านและโรงเรียน