การประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพบูรณาการท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

posted Jul 30, 2020, 2:15 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 30, 2020, 2:16 AM ]

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพบูรณาการท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนกุมภวาปี โดยมีนายอาวุธ เคนแสนโคตร ผอ.โรงเรียนกล่าวรายงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะศึกษานิเทศก์ สพม.20