การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

posted Jul 18, 2020, 9:24 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 18, 2020, 9:25 AM ]

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community) ณ หอประชุมพุทธรักษา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี