การประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

posted Jan 30, 2020, 7:31 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 30, 2020, 7:32 AM ]

วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สพม.20 เพื่อชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการได้ทราบและปฏิบัติอย่างถูกต้อง