การประชุมการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

posted Jul 27, 2020, 8:59 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 27, 2020, 9:00 PM ]

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 6 โรงเรียน ครูที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์