การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างขยายศักยภาพการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โพสต์7 ส.ค. 2560 20:37โดยadmin spm20   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2560 21:58 ]
สพฐ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                วันที่ 8 สิงหาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร ได้รับเกียรติจากว่าที่นายกองเอกปราโมทย์ ธัญพืช ปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4 และดร.ละออตา พงศ์ฤทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 4 ภูมิภาค โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลทั่วประเทศจำนวน 225 เขต เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานีComments