การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงินและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

posted Jul 30, 2020, 2:09 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 30, 2020, 2:11 AM ]

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงินและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจัดโดยสำนักงานก.ค.ศ.ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูผู้ช่วยจาก 18 เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร จำนวน 100 คน มีวัตถุปนะสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การปฎิบัติตน การวางแผนทางการเงินแก่ครูผู้ช่วย ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 ในการนี้ ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมต้อนรับด้วย