การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง"

posted Jul 26, 2019, 10:40 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง" ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20


Comments