การประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

posted Sep 28, 2020, 3:35 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Sep 28, 2020, 3:36 AM ]
วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 เป็นประธานประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ณ หอประชุมพุทธรักษา โดยได้มีกิจกรรมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พร กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และร้องเพลงจำขึ้นใจ และได้เริ่มการประชุมโดยได้แจ้งข้อราชการที่ต้องดำเนินการในแต่ละกลุ่ม และร่วมแสดงความยินดีกับนายวิทวัส ทิพย์เดโช นักทรัพยากรบุคคล ในโอกาสที่จะย้ายไปปฏิบัติงานที่สพป.นครสวรรค์ เขต 3 หลังจากนั้นได้ทำกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดตามพื้นที่รับผิดชอบ