การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

posted Sep 11, 2020, 6:18 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Sep 11, 2020, 6:20 AM ]

วันที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 เป็นวิทยากรในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 ณ หอประชุมโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 63 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบปะกับผู้เข้ารับการพัฒนาด้วย