การแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เขต 20

posted Jul 1, 2018, 10:36 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
      วันที่  30 มิถุนายน 2561 เวลา 09.0 . นายมรกต กลัดสอาด  ผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เขต 20 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีนายสาสน์ลิขิตชัย พลไธสง ผอ.โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ในนามประธานสหวิทยาเขตรักษ์อุดร เจ้าภาพจัดการแข่งขัน กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของนักเรียน ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาระดับมัธยมศึกษา และได้จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 23-30 มิถุนายน 2561 โดยมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จำนวน 63 โรงเรียน แบ่งเป็น 9 สหวิทยาเขต และโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีร่วมการแข่งขัน และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จากนั้นเวลา 14.00 . นายมรกต กลัดสอาด  ผอ.สพม.20 ได้มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ มอบธงกีฬาให้แก่เจ้าภาพในปีต่อไปแก่นายธีระชัย นนพิภักดิ์ ประธานสหวิทยาเขตกรมหลวงประจักษ์ และปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เขต 20 ประจำปีการศึกษา 2561 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

Comments