การขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาสู่การบูรณาการความร่วมมือกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

posted May 9, 2019, 9:30 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated May 9, 2019, 9:31 PM ]
      วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาสู่การบูรณาการความร่วมมือกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาโดยได้รับเกียรติจากนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุม  ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี