การจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัย

posted Jan 29, 2020, 7:16 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 29, 2020, 7:17 AM ]

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัย ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด กลุ่มนโยบายและแผน สพม.20 ร่วมประชุมด้วย โดยมีนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม