การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้มัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี

posted Sep 3, 2019, 1:55 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Sep 3, 2019, 7:45 PM by spm20 channel ]

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายศักดา จำปาหอม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สมพ.20 เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้มัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี ณ หอประชุมพุทธรักษา โดยมีว่าที่ร.ต.มณเฑียร น้อยบุดดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะ ชี้แจงรายละเอียดการจัดการแข่งขัน โดยในปีนี้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 16- 20 กันยายน 2562 ณ ศูนย์แข่งขันทั้งหมด 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์แข่งขันกลุ่มที่ 1 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา  สนามแข่งขันโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร  ศูนย์แข่งขัน กลุ่มที่ 2 โรงเรียนกุมภวาปี  ศูนย์แข่งขัน กลุ่มที่ 3 โรงเรียนหนองหาน  ศูนย์แข่งขัน กลุ่มที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี    และศูนย์การแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ