ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.20เป็นประธานการประชุมโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อดำเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โพสต์6 ส.ค. 2560 23:41โดยadmin spm20
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.20เป็นประธานการประชุมโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อดำเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้นโดยมุ่งเน้นการพัฒนาค่าเฉลี่ย การศึกษาระดับชาติ(ONET) ให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 34 คน ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สพม.20
ą
admin spm20,
6 ส.ค. 2560 23:41
ą
admin spm20,
6 ส.ค. 2560 23:41
ą
admin spm20,
6 ส.ค. 2560 23:41
Comments