ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.20 มอบหมายให้นายอาคม สัตถาผลนำสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

posted Aug 19, 2017, 4:53 PM by spm20 channel
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.20 มอบหมายให้นายอาคม สัตถาผล ผอ.กลุ่มอำนวยการและคณะบุคลากร นำสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล อำเภอพรรณานิคม จังหว ดสกลนคร โดยมีนายอังกูร บุญรักษา ผอ.โรงเรียนพร้อมด้วยนักเรียน ผู้ปกครองรับมอบสิ่งของ
Comments