ดร.พีระ รัตนพิจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสตรีราชินูทิศ

posted Mar 12, 2020, 1:48 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Mar 12, 2020, 1:48 AM ]

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ดร.พีระ รัตนพิจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาตรวจราชการ ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยมีนายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล ผอ.โรงเรียน และคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล โดยได้ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนเรื่องวิทยาการคำนวณ