Coaching ประเมินสัมฤทธิผลในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

posted Aug 26, 2020, 12:13 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Aug 26, 2020, 12:13 AM ]
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 นายประเจน ปาประลิต รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 และนายบุญธรรม บรรเทาพิษ รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เข้าให้คำแนะนำก่อนเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของ ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รอง ผอ.สพม.20 ในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งการประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ในรอบ 6 เดือน ในการนี้ ดร.วิท่ยา ประวะโข ผอ.สพม.20 และรอง ผอ.สพม.20 และผู้อำนวยการกลุ่มให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สพม.20