ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19

posted Apr 15, 2020, 6:41 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Apr 15, 2020, 6:44 AM ]

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่นให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อความอุ่นใจของคุณครูผู้มาใช้บริการทุกท่าน