บุคลากรสพม.20 ร่วมถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน

posted Jul 23, 2020, 8:59 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 23, 2020, 9:00 AM ]

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 นำบุคลากรในสังกัดร่วมถวายเทียน และผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดป่าสีทน จังหวัดอุดรธานี เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา